Ο CΥS ΤΙΜΑ ΤΗΝ J&Ρ

Τιμάται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CΥS) η J&Ρ για τα 70χρονά της και την αφοσίωσή της στην ποιότητα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 1η Νοεμβρίου, 2012 στο ξενοδοχείο Ηilton Cyprusστη Λευκωσία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του CΥS, «η J&Ρ έχει καταθέσει ποιοτική κατασκευαστική σφραγίδα σε έργα στο νησί αλλά και σε 4 ηπείρους όπως ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, υδατοφράκτες, αυτοκινητόδρομους, οδικούς κόμβους, μαρίνες, εργοστασιακά συμπλέγματα, αεροδρόμια, πολυτελή ξενοδοχεία, οικιστικές εγκαταστάσεις και αναπτύξεις γης». Προστίθεται ότι «το όραμα της εταιρείας να παραμείνει ένας από τους κορυφαίους εργολήπτες της χώρας, την ώθησε να αναπτύξει, να εφαρμόσει και ακολούθως να πιστοποιήσει μέσω της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ), ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της Ποιότητας, του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα CΥSΕΝ ΙSΟ 9001, 14001 and ΟΗSΑS18001».

 

Phileleftheros 14-10-2012

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
01/11/2012