Μαρίνα Πάφου

1. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού

a. Cybarco PLC
b. J&P AVAX S.A.
c. Joannou & Paraskevaides Ltd
d. Francoudi & Stephanou Ltd
e. ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.
f. Pandora Investments Publics Ltd
g. C.A.D.S. Holdings Ltd

 

2. Το Έργο

2.1. Περιγραφή του Έργου

Ο κύριος στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη μιας Μαρίνας στην περιοχή της Πάφου, η οποία θα λειτουργήσει ως λιμάνι αναψυχής, με συνολική χωρητικότητα περίπου 1000 θέσεων ελλιμενισμού διαφόρων μεγεθών. Ο άρτιος σχεδιασμός του Έργου από τα Μέλη της Κοινοπραξίας μας, επιτρέπει τόσο την ανάπτυξη του Ναυτικού Τουρισμού όσο και την αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος της Κύπρου.

Προς αυτήν την κατεύθυνση θα αναπτυχθεί ένα Εμπορικό, Οικιστικό και Πολιτιστικό Κέντρο, σε μια οικοδομήσιμη επιφάνεια 40.000 τ.μ. που αφενός θα έρθει να συμπληρώσει και ολοκληρώσει τις υπηρεσίες της Μαρίνας και αφετέρου θα αναδείξει την περιοχή σε ένα «Πόλο Έλξης» ο οποίος θα απευθύνεται τόσο στην Κυπριακή όσο και στην Παγκόσμια Αγορά. Απώτερο σκοπό αποτελεί η μετατροπή της περιοχής της Πάφου σε έναν Τουριστικό Προορισμό στον οποίο θα παρέχονται βέλτιστες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, διασκέδασης και ανάπτυξης.

2.2 Παραχώρηση του Έργου

Βασική χρήση του Έργου αποτελεί η εξυπηρέτηση των αναγκών ελλιμενισμού. Το προτεινόμενο Master Plan αντανακλά ένα πρότυπο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό διευκολύνοντας την κυκλοφορία των σκαφών εντός της Μαρίνας με την ταυτόχρονη δυνατότητα παροχής αξιόπιστων, αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς όλους τους χρήστες, επισκέπτες, τουρίστες καθώς και τους κατοίκους αναδεικνύοντας την γνήσια ομορφιά της ιστορικής πόλης. Η έκταση που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της Μαρίνας ανέρχεται σε περ. 155.000 τ.μ. Οι υποστηρικτικές λειτουργίες της Μαρίνας (κτίριο υποδοχής, ιατρείο, χώρος καυσίμων, κλπ) θα αναπτυχθούν σε έκταση 2.500 τ.μ.

Παράλληλα με την δημιουργία της Μαρίνας, θα αναπτυχθούν σταδιακά – σε δύο φάσεις υλοποίησης - και αρκετές υποστηρικτικές χρήσεις γης, σε έκταση 40.000τ.μ., οι οποίες αποτελούν ένα μείγμα οικιστικών κέντρων (παράκτιες βίλλες , τουριστικό χωριό, μεζονέτες, κλπ) εμπορικών (εστιατόρια, αθλητικά κέντρα, γυμναστήρια, aquarium, κλπ) και πολιτιστικών χρήσεων (πολιτιστικό κέντρο, εκκλησία).

Ο Ανάδοχος Επενδυτής θα συστήσει Εταιρεία Παραχώρησης με σκοπό να αναλάβει της Μαρίνας για διάρκεια 90 ετών.