Καριέρα

Κενές Θέσεις

Η εταιρεία μας ζητά να προσλάβει για έργο στην περιοχή Λεμεσού τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • Καλουψίδες
  • Σιδεράδες
  • Κτίστες
  • Εργάτες

Για πληροφορίες αποτείνεστε στο τηλ.  25 024890